Specialist in Transrealiteit

 

Transrealiteit is een filosofie die het groeiend aantal menselijke verbindingen tussen fysieke en virtuele realiteit als kans ziet voor een betere samenleving en flexibeler organisaties. Zo speelt onderwijs zich traditioneel geheel in de fysieke wereld af, terwijl een parallelle, virtuele school veel problemen zou oplossen. En zou de planning en inrichting van onze fysieke omgeving niet gebaat zijn bij de creatieve mogelijkheden van een virtuele versie daarvan? En zou de overheid niet in fysieke en virtuele vorm tegelijkertijd kunnen bestaan? Dat kunnen burgers immers ook.

Transreality.com ontwikkelt, vanuit deze waardevolle verbindingen, innovatieve online producten en diensten. Vanuit dit specialisme worden joint ventures aangegaan met organisaties die tot nu toe in een fysieke OF virtuele realiteit opereerden en inmiddels de enorme kansen zien van ‘transreële’ verbindingen. 

Enkele voorbeelden van de joint ventures van Transreality.com zijn:

  ESG Sightes (www.sightes.com)

In Nederland vragen elke dag circa 3.5 miljoen mensen om regulier onderwijs. Van basisschool tot universiteit. In tegenstelling tot de meeste andere sectoren vormen grotendeels fysieke mensen – leerkrachten – het aanbod dat in die vraag voorziet. Inmiddels bestaat er echter een enorme kloof tussen de onderwijsvraag en het beschikbare aanbod. 

Kwalitatief en kwantitatief. En zolang het onderwijs alleen vanuit fysieke leerkrachten blijft redeneren, wordt deze kloof alleen maar groter. Ondanks de vele innovatiecongressen in onderwijsland, wordt in scholen met de nodige reserves aangekeken tegen intelligente technologie, zoals lesbots. ESG Sightes ontwikkelde als eerste dergelijke virtuele leerkrachten op de smartphones van leerlingen. Met 24% hogere scores als resultaat en aanzienlijk minder uitval.

 

Geodan Go (www.geomagine.nl)

Een nieuwe en energie-neutrale wijk plannen en ontwikkelen, of de toekomstige verkeerssituatie in een stad levensecht in 3D VR beleven? De belevingstechnologie van Geomagine maakt het mogelijk die toekomst op die manier te verkennen, uit te proberen én te beleven. Gebouw, buurt of nieuwe toegangsweg; met Geomagine weten we hoe onze toekomst eruit komt te zien en of onze plannen voldoen aan alle wensen en eisen. En hoe ervaart een voetganger het nieuwe stationsplein ’s avonds? En voelt die geplande rotonde écht zo veilig als we bij het ontwerpen dachten? 

Ook op die vragen geeft Geomagine antwoord. Dankzij de laatste Virtual Reality- en Augmented Reality-technieken kun je de toekomstige werkelijkheid levensecht beleven nog voordat die er is. Zo kan een wethouder of planoloog de mobiliteitsuitdaging in een stad of gemeente écht ervaren. Binnen de context van bijvoorbeeld gemeentelijke burgerparticipatie biedt dit slimme mogelijkheden.

Menselijke verbinding tussen een fysieke realiteit en een virtuele realiteit als kans voor een betere samenleving of flexibeler organisatie.