Een boek

Een boek over transrealiteit 

Dit boek is gebaseerd op teksten uit de eerste blogs op deze website. Het beschrijft de manieren waarop fysieke en virtuele lagen van werkelijkheid in de 21ste eeuw langzaam samengroeien tot een veelvormige werkelijkheid die de grenzen van het fysieke steeds meer overschrijdt. Omdat het aantal virtuele vormen van realiteit toeneemt en steeds meer mensen in een eigen mix van realiteiten leven, is de kans groot dat ieder individu zijn eigen, unieke belevingswereld ontwikkelt waarin hij zich succesvol kan voelen. En u? U moet mee om een plek in die groeiende virtuele context te verwerven. In dit boek worden daarom praktische technieken uit bestaande virtuele werelden in de context geplaatst van hedendaagse en toekomstige uitdagingen voor overheid en bedrijfsleven. Dat opent de deur naar betere en meer stabielere oplossingen voor uitdagingen die we met elkaar als samenleving wel willen aangaan, maar waarvan we met de oude denkkaders eenvoudigweg niet weten hoe we ze moeten aanpakken. In het boek passeren cases uit zorg, onderwijs, veiligheid, moraal, ontschotting, bureaucratie en HRM de revue. U kunt de Engelse versie bestellen via managementboek.nl of Amazon.com. Voor een kosteloos en gepersonaliseerd exemplaar in het Nederlands (als e-boek) stuurt u een e-mail naar ed@transreality.com.  

ISBN 978-90-821999-0-1

Dit boek nodigt uit tot herdefiniëring van alles dat we tot voor kort als één ondeelbaar geheel beschouwden.