Een boek

Een boek over transrealiteit 

Dit boek is gebaseerd op teksten uit de eerste blogs op deze website. Het beschrijft de manieren waarop fysieke en virtuele lagen van werkelijkheid in de 21ste eeuw langzaam samengroeien tot een veelvormige werkelijkheid, die de grenzen van het fysieke steeds meer overschrijdt. Omdat het aantal virtuele vormen van realiteit toeneemt en steeds meer mensen in een eigen mix van realiteiten leven, is de kans groot dat ieder individu steeds meer zijn eigen, unieke belevingswereld ontwikkelt waarin hij zich succesvol voelt.

En u kunt daarin meegaan, tenminste als u een plek in dit groeiende aantal contexten wilt behouden. In dit boek worden praktische technieken uit reeds bestaande virtuele werelden bekeken vanuit hedendaagse problemen binnen overheid en bedrijfsleven. Dat opent de deur naar betere en meer stabielere oplossingen voor uitdagingen die we met elkaar als samenleving of organisatie wel willen aangaan, maar waarvan we met de oude denkkaders eenvoudigweg niet weten hoe we ze moeten aanpakken. In het boek passeren cases uit zorg, onderwijs, veiligheid, moraal, ontschotting, bureaucratie en HRM de revue.

De schrijvers

Edwin Fennema studeerde en doceerde marketing en bedrijfseconomie in Rotterdam. Verder werkte hij in sales, business development en consultancy voor een aantal Europese bedrijven en ontwikkelde zich als game tech entrepreneur in meerdere internationale organisaties. Edwin specialiseert zich thans als consultant in het nuttig beleefbaar maken van data en AI in speltheorie en reality cross overs.

 

Harry van Boven studeerde rechten aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam en heeft Master Degrees in Business Administration en Management. Harry werkte als Chief Executive in grote overheidsorganisaties en is een veelgevraagd spreker over de manier waarop overheden zich kunnen voorbereiden op een virtuele samenleving.

 

U kunt de Engelse versie bestellen via managementboek.nl of Amazon.com. Voor een kosteloos en gepersonaliseerd exemplaar in het Nederlands (als e-boek) stuurt u een e-mail naar ed@transreality.com.

ISBN 978-90-821999-0-1

Waarvoor contact u of leest u ons? 

Waar bijvoorbeeld VR en AR de afgelopen jaren een groei hebben doorgemaakt in de consumentenmarkt, wordt thans de sterkste groei voor reality tech verwacht in business-to-business en business-to-public. Zeker nu de mogelijkheden van machine learning en artificiële intelligentie een dergelijke oplossing steeds aantrekkelijker maken. Met een grote variëteit in mogelijkheden en toepassingen is het daarmee voor veel problemen een goede oplossing tegen lage kosten. Welke oplossingen zijn dat dan? Voor welke problemen?  En waarom zijn het echte oplossingen? Daarvoor contact u ons.

Dit boek nodigt uit tot herdefiniëring van alles dat we tot voor kort als één ondeelbaar geheel beschouwden.