Voorbeelden van ‘Reality Tech’

 

Op deze pagina vindt u voorbeelden en toepassingen van ‘reality tech’: een verzamelwoord voor virtual reality, augmented reality, diminished reality en mixed reality. Deze vormen de operationalisering van wat we transrealiteit noemen: een filosofie die het groeiend aantal menselijke verbindingen tussen de fysieke realiteit en de virtuele realiteit als kans ziet voor een betere samenleving en flexibeler organisaties. Gebruik van dit soort tech groeit dan ook. En dan vooral in productie, handel, maatschappij en overheid. 

De kans dat u van 1. virtual reality (VR) hebt gehoord is groot. Wellicht zette u al eens een bril op en kwam daarmee in een levensechte achtbaan of ruimteschip terecht. Een ‘virtuele’ ervaring.

Virtual Reality is technologie die ervoor zorgt dat je brein gelooft dat wat je in 3D om je heen ziet, hoort, voelt en ruikt ook helemaal echt is (realificatie). Visueel gebeurt dat door in een VR bril stereoscopische projecties van een 3D wereld te creëren. Stereoscopisch betekent dat men een-en-dezelfde scene vanuit twee net verschillende hoeken te zien krijgt, met een natuurlijke ‘field of view’, waardoor, net als bij je ogen-zonder-bril, een gevoel van diepte en realiteit ontstaat. En omdat die field of view in 3D VR met je beweging en houding meedraait wordt dat effect alleen maar sterker. Als 3D VR er soepel en natuurlijk uitziet dan is het door de hersenen nauwelijks van echt te onderscheiden (suspended disbelief).

Dat is overigens wel een technisch uitdaging. Een eerste factor is bijvoorbeeld het aantal frames/seconde van de projectie. Die is samen met de vertraging in snelheid waarin beelden met de ogen meebewegen (de zgn. latency) cruciaal voor een soepele beleving. De (hoge) prestaties van de computer hardware en dan met name de grafische kaart spelen daarbij een cruciale rol. Goede 3D VR, waarin je de beleving als natuurlijk ervaart, hoe je ook beweegt, vergt nauwkeurige balancering van hardware, software, beeldkwaliteit en performance. Naast die soepele projectie is ook het snel kunnen volgen van een beweging belangrijk, alsook de hoek waarin je bril (= hoofd) staat en de positie die je lichaam en handen innemen ten opzichte van het (eventueel in hoogte verspringende) grondvlak. Die moeten zich immers allemaal weerspiegelen in de 3D VR omgeving waarin je zulke verplaatsing visueel ervaart. Wat de ogen nu ervaren wordt tot slot gecompleteerd met effecten als bewegingsparallax en natuurlijke lichtinval, plus tal van cinematische effecten die het realificatie-niveau van een virtuele wereld zo hoog mogelijk houden. Maar VR stopt evenwel niet bij de ogen. Er is ook geluid nog dat enorm bijdraagt aan de beleving (3D geluid). En wat te denken van geur en wind? Tot slot is VR vaak sterk interactief. Ik kan dus als ‘belever’ invloed uitoefenen op de werkelijkheid die ik om me heen ervaar.

3D Virtual Reality (VR) is daarmee een mogelijkheid om een werkelijkheid die fysiek bestaat, of kan gaan bestaan, of ooit bestond, te transformeren naar een zintuiglijk-beleefbare versie van die werkelijkheid in 3D. Dat is mooi, maar wat is daarvan de waarde (als je games even buiten beschouwing laat)? 3D VR leent zich in principe goed voor:

-Training op plaatsen die kwetsbaar, gevaarlijk of onbereikbaar zijn;
-Herbeleven van historisch gebeurtenissen;
-Het (voor)‘beleven’ van situaties en scenario’s.

Met name de laatste toepassing biedt daarbij de volgende voordelen boven andere methodes van beleving van realiteit: 

-VR minimaliseert informatieverlies tijdens een oriëntatie op mogelijke scenario’s. Dit is neurologisch verklaarbaar, omdat de transfer-afstand (de vertaling) van zintuigen en beelden naar cognitie en logica relatief kort is.

-VR versnelt uniformiteit in gezamenlijke vaststelling en gedeelde meningsvorming. Het is immers een multi-player toepassing, d.w.z. dat het bedoeld is om iets gezamenlijk te beleven. Dit is vergelijking met andere methodes een belangrijk voordeel.

-VR stimuleert betrokkenheid bij een beslissingsproces. Dit heeft te maken met de kleine mentale afstand tot een nieuwe werkelijkheid, die met andere teken- en knutselmethodes veel minder gemakkelijk te bereiken is.

Als tweede is er 2. augmented reality (AR). De kans dat u dat u daarvan hebt gehoord is kleiner, maar als u al eens bij IKEA op de website was, dan weet u dat u daar meubels kan selecteren die u via uw smartphone in uw eigen kamer kan projecteren om te kijken hoe dat staat. Aan uw werkelijkheid op het scherm is op dat moment iets aan realiteit toegevoegd: ‘an augmented reality’. Die verrijking kan permanent in beeld zijn (zodat u de stoel overal kan proberen) of ze verschijnt pas op het scherm als bepaalde ‘triggers’ en ‘markers’ worden geactiveerd die in de fysieke werkelijkheid aanwezig zijn. Die zorgen er dan voor dat ‘overlays’ op het scherm verschijnen die aan die zaken zijn gekoppeld. Voorbeelden van markers zijn een streepjescode, een QR-code of een min of meer unieke afbeelding, zodat de AR weet welke overlay (info, object of animatie) op het scherm getoond moet worden. En in plaats van een visuele marker kan ook een geo marker worden gebruikt. Een smartphone weet doorgaans immers precies waar ‘hij’ is en op bepaalde XY coördinaten kan de AR dan worden geactiveerd (bijvoorbeeld bij het zogenaamde geo-caching). 

Nog nooit zoiets gezien, maar wel over het spel Pokémon Go gehoord? Ook dat is AR. De praktische toepassingen van AR zijn echter groter dan alleen spelletjes. Net als bij VR kan ook met AR een toekomst of verleden gezamenlijk en op grote schaal tot leven worden gebracht. En het brengt informatie over objecten tevens heel dicht bij die objecten zelf, ook als die in de werkelijkheid niet eens zichtbaar zijn (zoals bij ondergrondse infrastructuur). Die plaatselijke contextspecificiteit heeft grote efficiency voordelen bij asset management in een omgeving.

Maar daarmee is de lijst bijzondere, digitale realiteiten nog niet af. Zo kennen we ook 3. diminished reality (DR), het tegenovergestelde van verrijking. Als u dat gebruikt ziet u in uw beeld veel minder dan dat er echt aanwezig is. En dat kan handig zijn als u in een drukke winkelstraat alleen een bepaald soort dingen zoekt en ze dan graag allemaal ten opzichte van elkaar wil zien, of omdat u de oude keuken eerst virtueel wilt weghalen (DR), zodat u kunt zien hoe de nieuwe staat (AR).

En tot slot is er 4. mixed reality (MR). Dat lijkt op het eerste gezicht wel wat op AR – en werkt volgens dezelfde principes – maar de extra virtuele objecten van MR voegen aan de fysieke werkelijkheid zelf niet veel toe. Het is gewoon handig die extra objecten dichtbij, in je scherm, aanwezig te hebben, omdat zoiets in de werkelijkheid niet kan. Bijvoorbeeld omdat objecten nog niet bestaan (een product ontwerp), omdat ze te groot zijn (een stad) of omdat je er normaal niet bij kan (een kloppend mensenhart).

In MR kun je die objecten, vergelijkbaar met hologrammen, manipuleren en aanpassen. Zeker als je dat met meerdere mensen tegelijk doet, is dat qua informatie waarde uitermate sterk ten opzichte van traditionele methodes.    

Maar houdt het daarmee op? Technologie en haar terminologie houden zich zelden aan dat wat al bestaat. Vandaar de term ‘extended reality‘ (xR): een voorlopige verzamelnaam voor alle afkortingen in deze context. Dat praat even iets gemakkelijker. Maar let op: elke vorm heeft in werkelijkheid (…) zo haar eigenaardigheden. xR is op zichzelf dus nooit een oplossing voor een probleem. Maar wel een veel flexibeler werkplaats voor problemen dan de fysieke werkelijkheid.            

Gebruik van reality tech groeit…

…binnen bedrijven, samenleving en overheid!